افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
اغلب طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شده‌اند/ تلاش برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در برنامه هفتم 24 خرداد 1402
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

اغلب طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان با شکست مواجه شده‌اند/ تلاش برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در برنامه هفتم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: بیش از بیست سال از نخستین طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و اغلب این طرح‌ها با شکست مواجه شده‌اند؛ در کمیسیون اجتماعی در تعامل با دستگاه‌ها و کارشناسان این طرح‌ها را مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار دادیم و غلبه رویکرد جمع‌آوری، تقلیل و  بی‌توجهی به اتباع در این مداخلات از عمده‌ترین مسائلی است که منجر شده طرح‌ها موفقیت‌آمیز نباشند.