افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
تاکید براهمیت عدالت وعلم درامر قضا/داشتن رحم ،عاطفه ،مهرولطف لازمه قبول مسئولیت‌ است 27 مهر 1401
مشاورعالی رئیس قوه قضائیه در ساری مطرح کرد:

تاکید براهمیت عدالت وعلم درامر قضا/داشتن رحم ،عاطفه ،مهرولطف لازمه قبول مسئولیت‌ است

آیت الله صدیقی مشاورعالی رئیس قوه قضائیه وامام جمعه موقت تهران درجمع قضات وکارکنان دادگستری استان،عدالت وعلم را دوبال قاضی در امر مهم قضاوت ذکر کرد وگفت: ایمان وعلم انسان راممتاز می کند عادل کسی است که التزام به واجبات دین دارد وعلم واشراف به قانون نیز راهگشای رسیدگی بهتر پرونده هاست.