افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
ایجادشهرک سینمائی در شیرگاه/هنرمند متعهد مازندرانی برای تولید آثار هنری حمایت شود/تلاش داریم اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر تقویت شود 16 فروردین 1403
گزارشی کوتاه از نشست هنرمندان با استاندار مازندران:

ایجادشهرک سینمائی در شیرگاه/هنرمند متعهد مازندرانی برای تولید آثار هنری حمایت شود/تلاش داریم اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر تقویت شود

امروز عصر هنرمندان استان با استاندار مازندران نشست داشتند و دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.