افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 4 March , 2024
21 آزمایشگاه فعال در مازندران روزانه کیفیت آب را بررسی می‌کنند/ انجام بیش از 463هزار آزمایش در سه ماه اول امسال 29 تیر 1402
مدیرعامل آبفا مازندران

21 آزمایشگاه فعال در مازندران روزانه کیفیت آب را بررسی می‌کنند/ انجام بیش از 463هزار آزمایش در سه ماه اول امسال

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب این شرکت مسئولیت های مهمی را در حوزه حفظ کیفیت منابع آب و نظارت بر فرآیندهای تصفیه فاضلاب بر عهده دارد گفت: این مرکز با دارا بودن ۲۱ واحد آزمایشگاه و از طریق نمونه برداری و آزمایش آب به صورت روزانه، ماهانه و سالانه نسبت به تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی اقدام می کند .