افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
دعای روز نخست ماه رمضان 22 اسفند 1402
ندای تجن خبرمی دهد:

دعای روز نخست ماه رمضان

:خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب زنده داران و بیدارم فرما در آن از خواب بى خبران و ببخش به من گناهم را در این روز اى معبود جهانیان و در گذر از من اى بخشنده گناهکاران.