افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
مردم:فروشندگان می‌گویند سامانه مشکل دارد کالا نمی‌دهیم/اداره کل تعاون، کار و رفاه مازندران:برای دریافت اطلاعات فروشگاه‌های مجاز نرم افزار «شما» را نصب کنید 21 اسفند 1402
ندای تجن گزارش می دهد:

مردم:فروشندگان می‌گویند سامانه مشکل دارد کالا نمی‌دهیم/اداره کل تعاون، کار و رفاه مازندران:برای دریافت اطلاعات فروشگاه‌های مجاز نرم افزار «شما» را نصب کنید

مردم در نخستین ماه اجرای طرح هیچ مشکلی برای مراجعه به فروشگاه ها نداشتند و در ماه دوم سامانه با مشکل مواجه شده است که اداره کل تعاون مردم را به نصب نرم افزار ترغیب کرد، بهتر بود از ابتدای کار فروشگاه های مجاز از طریق اطلاع رسانی عمومی مشخص می شد تا هم اکنون مردم دچار مشکل نشوند.