افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
قهرمانی تیم شهید «مهدی علیپور» در مرحله مقدماتی استانی دوازدهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی 12 آذر 1402
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مازندران خبرداد:

قهرمانی تیم شهید «مهدی علیپور» در مرحله مقدماتی استانی دوازدهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی

مرحله فینال این دوره از مسابقات با موضوع «مفاسد اقتصادی ریشه ساختاری دارد» برگزار شد که طی آن تیم شهید همت در جایگاه موافق و تیم شهید مهدی علیپور در جایگاه مخالف قرار گرفت و در نهایت با رای شش داور، تیم شهید مهدی علیپور توانست قهرمان مرحله مقدماتی استانی شود.