افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
بسیاری از مراکز فنی به دلیل نداشتن بودجه تعطیل هستند /لزوم توجه به مهارت آموزی در برنامه هفتم توسعه 01 آبان 1400
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

بسیاری از مراکز فنی به دلیل نداشتن بودجه تعطیل هستند /لزوم توجه به مهارت آموزی در برنامه هفتم توسعه

به گفته نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما باید مهارت محور باشد، البته در تدوین برنامه ششم توسعه توجه شد اما به حدی نبود که پاسخگوی نیازمندی‌های مهارت باشیم.