افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
افتتاح مرکز رشد پارک علم‌و فناوری شهرستان بابلسر با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری 16 بهمن 1401
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران مطرح کرد:

افتتاح مرکز رشد پارک علم‌و فناوری شهرستان بابلسر با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری

حسن خیریانپور، گفت: مرکز رشد پارک علم و فناوری شهرستان بابلسر با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری با حضور سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران افتتاح و بهره برداری می گردد. ‎