جلسه بررسی احداث ایستگاه ۶۳کیلوولت شهرستان بابلسر برگزار شد
جلسه بررسی احداث ایستگاه ۶۳کیلوولت شهرستان بابلسر برگزار شد
جلسه بررسی احداث ایستگاه ۶۳کیلوولت شهرستان بابلسر برگزار شد.

به گزارش ندای تجن_جلسه بررسی احداث ایستگاه ۶۳ کیلوولت شهرستان بابلسر با حضور دکتر باقرزاده نماینده مردم شریف بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، دکتر موسوی تاکامی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، فرماندار و شهردار و اعضای شوراي شهر، در ساختمان فرمانداری این شهرستان برگزار شد.