برگزاری 50 دوره آموزش مهارتی برای سربازان وظیفه نیروی دریایی
برگزاری 50 دوره آموزش مهارتی برای سربازان وظیفه نیروی دریایی
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در خصوص عملکرد این اداره کل در سالجاری در حوزه مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروی دریایی بیان داشت : از ابتدای سالجاری تا کنون 439 سرباز وظیفه در15 رشته آموزشی 50 دروه مهارتی را طی نمودند که این مهم در 27 کارگاه آموزشی به تحقق پیوست.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ، سید حسین درویشی مدیر کل بمناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی گفت : هفتم آذر ماه هر سال یادآور دلیرمردان فراموش نشدنی نیروی دریایی است که در یک نبرد تاریخی کتاب زرین افتخارات دریادلان را مزین به پیروزی شصت و هفتمین روز شروع جنگ تحمیلی کردند .
وی در ادامه این گزارش به اهمیت مهارت آموزی سربازان وظیفه پرداخت و اظهار داشت : دوران خدمت سربازی بستر مناسبی برای ارائه آموزش های مفید و بازار محور به این سرمایه های انسانی است تا پس از پایان خدمت وارد بازار کار شوند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در خصوص عملکرد این اداره کل در سالجاری در حوزه مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروی دریایی بیان داشت : از ابتدای سالجاری تا کنون 439 سرباز وظیفه در15 رشته آموزشی 50 دروه مهارتی را طی نمودند که این مهم در 27 کارگاه آموزشی به تحقق پیوست.
درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در خاتمه به تعداد کارگاههای آموزشی به تفکیک نوع نیروی نظامی اشاره کرد و گفت : سهم مشارکت نیروی دریایی سپاه 2 کارگاه آموزشی ، نیروی دریایی نیروی انتظامی 10 کارگاه آموزشی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 15 کارگاه می باشد.