اسامی برگزیدگان و منتخبان بیست‌و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور
اسامی برگزیدگان و منتخبان بیست‌و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور

به گزارش ندای تجن-اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور شامگاه امروز در محل تالارمرکزی ساری برگزار شد که اسامی منتخبان و برگزیدگان جشنواره بدین شرح اعلام می شود. آراء داوران بیست وهفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق منطقه 3 – مازندران هیئت داوران پس ازدیدن و بررسی کلیه آثار ارائه شده از استانهای […]

به گزارش ندای تجن-اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق کشور شامگاه امروز در محل تالارمرکزی ساری برگزار شد که اسامی منتخبان و برگزیدگان جشنواره بدین شرح اعلام می شود.

آراء داوران بیست وهفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق

منطقه 3 – مازندران

هیئت داوران پس ازدیدن و بررسی کلیه آثار ارائه شده از استانهای : البرز –تهران –  خراسان شمالی – خراسان رضوی – خراسان جنوبی – سمنان – گلستان – گیلان – قزوین ؛ آراء خویش را به شرح ذیل اعلام می نماید . لازم به توضیح است که آراء صادره بر اساس اصول و قواعد شناخته شده تئاتر و نیز مقایسه ی آثار شرکت کننده در این منطقه می باشد .

1-           بروشور

–              کاندیداها

–              منصوره قلیچی ، نمایش نقطه صفر مرزی

–              نکیسا ناپلئونی ،  نمایش پائیز نگفته بود

–              سید ارشیا هاشمی ، نمایش شیموئید

بهترین بروشور تعلق میگیرد به

سید ارشیا هاشمی برای نمایش شیموئید از تربت حیدریه

2-           نور

–              کاندیداها

–              رضا پور تراب زاده        برای نمایش                پیله های خیس 

–              محمدر ضا عبادیانی       برای نمایش                نقطه صفر مرزی

–              آرش محمدی                   برای نمایش                 آرامش در کالمیتی

–              محمد جواد صالحی         برای نمایش                 پرواز با بالهای سوخته

–              مهران لایزال                    برای نمایش                 الهه سنگ

–             

  بهترین طراح نور تعلق میگیرد به

رضا پور تراب زاده ………… برای نمایش …………….. پیله های خیس از گرگان

3-           گریم

–              کاندیداها

–              معصومه غفوری                                                برای نمایش                آرامش در کالمیتی

–              محبوبه سالم                                                      برای نمایش                باروت

–              فرزانه میرزایی ، محدثه سادات میر رفیعی       برای نمایش                 پهلوان قلیچ 

–             

–             

بهترین طر احی گریم  تعلق میگیرد به

فرزانه میرزایی و  محدثه سادات میر رفیعی ………… برای نمایش ………. پهلوان قلیچ          از پیشوا

4-           موسیقی

–              کاندیداها

–              علی حامدی                                                        برای نمایش                پهلوان قلیچ 

–              گروه موسیقی نمایش الهه سنگ                         برای نمایش                الهه سنگ

–              سامان شیر نسب                                                 برای نمایش                 پرواز با بالهای سوخته  

–             

–             

تقدیر موسیقی  تعلق میگیرد به  —————— گروه موسیقی الهه سنگ

بهترین موسیقی تعلق میگیرد به

          علی حامدی ……………………. ………… برای نمایش ………………………. پهلوان قلیچ          از پیشوا

5-           طراحی لباس

–              کاندیداها

–              لیلی مسافر ، معصومه مشرقی                          برای نمایش                 اسم شب ؛ ضحاک زهر ماری 

–              رضا پور تراب  زاده                                           برای نمایش                 پیله های خیس

–              فرزانه میرزایی                                                   برای نمایش                  پهلوان قلیچ   

–             

بهترین طراحی لباس   تعلق میگیرد به

خانم فرزانه میرزایی ………………………………. برای نمایش ………………………. پهلوان قلیچ          از پیشوا

6-           طراحی صحنه 

–              کاندیداها

–              فاطمه مختاری و حسین یوسفی                        برای نمایش                 باروت  

–              رضا پور تراب زاده                                           برای نمایش                 پیله های خیس

–              محمد رضا عبادیانی                                          برای نمایش                  نقطه صفر مرزی

–              محمد جواد صالحی                                           برای نمایش                  پرواز با بالهای سوخته

–              وحید عبد الله بگلو                                            برای نمایش                  پائیز نگفته بود

–              هادی شیبانی                                                   برای نمایش                  الهه سنگ

هیئت داوران با تقدیر از آقای محمد رضا عبادیانی برای نمایش نقطه صفر مرزی               

جایزه بهترین  طراحی صحنه را تقدیم میکند به  : 

                       رضا پور تراب زاده             برای نمایش              پیله های خیس         از گرگان

7-           بازیگری زن

–              کاندیداها

1             – حکیمه خاکسار                                  برای نمایش                       شیموئید

2             سپیده توکلی                                      برای نمایش                       نور مهتاب

3             بیتا معصومی                                      برای نمایش                     دریازدگی

4             لیلا هنر خواه                                     برای نمایش                        الهه سنگ

5             آناهید شمالی                                     برای نمایش                       پیله های خیس

6             فائزه نو آبادی                                    برای نمایش                        پیله های خیس

7             شیوا  رجبی                                        برای نمایش                       اسم شب ؛ صحاک زهر ماری  

8             زهرا لطفی                                           برای نمایش                         نقطه صفر مرزی

9             معصومه میراشه                                 برای نمایش                         آرامش در کالمیتی

10           اعظم طالبی                                         برای نمایش                       ترنج

11           سمیه کیا دربند سری                          برای نمایش                      پرواز با بالهای سوخته

12           طراوت طیبی                                       برای نمایشی                     پرواز با بالهای سوخته

13           نسیم پائیزی                                      برای نمایشی                     پائیز نگفته بود

14          

تقدیر :

هیئت داوران جوائز خود را در این بخش به این شرح تقدیم می نماید .

تقدیر از خانم ها اعظم طالبی برای نمایش ترنج      و      سمیه کیادربند سری برای نمایش پرواز بابالهای سوخته 

جایزه سوم   :

جایزه این بخش به طور مشترک به خانمها :

                       سپیده توکلی              برای نمایش              نور مهتاب  از کرج

و                     شیوا رجبی                    برای نمایشی            اسم شب ؛ ضحاک زهر ماری  از رشت

جایزه دوم    :

جایزه این بخش به طور مشترک به خانمها :

                       فائزه نو آبادی               برای نمایش              پیله های خیس                     از گرگان

و                     بیتا معصومی                     برای نمایشی            دریازدگی                             از قزوین

جایزه بازیگر برتر    :

جایزه این بخش تعلق میگیرد به  :

                       خانم زهرا لطفی          برای نمایش              نقطه صفر مرزی   از شاهرود 

8-           بازیگری مرد 

–              کاندیداها

1-           – رضا محمدیان                                  برای نمایش                       پهلوان قلیچ

2-           رهام عسگر پور                                  برای نمایش                      نور مهتاب

3-           امید کفایتی                                        برای نمایش                       پهلوان قلیچ

4-           رضا فتوت خواه                                برای نمایش                       جشن

5-           متین حصاری                                    برای نمایش                       پهلوان قلیچ

6-           پژمان پیکانی                                     برای نمایش                     دریا زدگی

7-           علی تاجیک                                       برای نمایش                      الهه سنگ

8-           سجاد تاجیک                                    برای نمایش                      الهه سنگ

9-           ایلا مقصود لو راد                            برای نمایش                      پیله های خیس

10-         ادریس ندری                                   برای نمایش                      تا آخر خط

11-         احسان فلاحیان                               برای نمایش                      آرامش در کالمیتی

12-         مجید یار محمدی                           برای نمایش                       قزل حصار

13-         محمد مهدی پازوکی                       برای نمایش                        پرواز با بالهای سوخته

14-         رسول حق شناس                         برای نمایش                        پرواز با بالهای سوخته

15-         علی رئیسی                                  برای نمایش                        پائیز نگفته بود

 هیئت داوران جوائز بخش بازیگری مرد را به این شرح تقدیم می کند  .

تقدیــــــر :

هیئت داوران لوح تقدیر این بخش را تقدیم میکند به آقایان :

   مجید یار محمدی برای نمایش قزل حصار       و      محمد مهدی پازوکی  برای نمایش پرواز بابالهای سوخته 

جایزه سوم بازیگری مرد    :

جایزه این بخش به طور مشترک به آقایان  :

                       رضا فتوت خواه               برای نمایش              جشن   از رشت 

و                     علی تاجیک                     برای نمایشی            الهه سنگ   از خواف  

جایزه دوم  بازیگری مرد    :

جایزه این بخش به طور مشترک به آقایان  :

                       رهام عسگری                برای نمایش              نور مهتاب    از کرج   

و                     ایلا مقصود لو                      برای نمایشی      پیله های خیس    از گرگان  

جایزه بازیگر برتر    : جایزه این بخش تعلق میگیرد به  :

 رضا محمدیان           برای نمایش              پهلوان قلیچ    از پیشوا                      

نمایشنامه نویسی :

جایزه این بخش کاندیداها به شرح ذیل می باشند   :

                       رضا محمدیان و سوگل تاجیک برای نمایش              پهلوان قلیچ

                      رضا گشتاسب                                برای نمایش              پائیز نگفته بود  

                      محمد رضا عبادیانی                    برای نمایش              نقطه صفر مرزی

                      مجید انوری                                 برای نمایش              پیله های خیس

                      مهدی اکبری                                 برای نمایش               پرواز با بالهای سوخته

                     فرشید تمری                                  برای نمایش               الهه سنگ

هیئت داوران جوایز خود را به شرح زیر تقدیم میکند :

تقدیر متن :

          محمد رضا عبادیانی                                   برای نمایش          نقطه صفر مرزی

رتبه سوم  :

          آقای فرشید تمری                                           برای نمایش         الهه سنگ

رتبه دوم  :

          آقای رضا محمدیان و خانم سوگل تاجیک      برای نمایش         پهلوان قلیچ 

رتبه اول :

       مجید انوری                                                          برای نمایش         پیله های خیس 

کارگردانی  :

هیئت داوران جوائز  کارگردانی را به  شرح ذیل اعلام می نماید    :

کاندیداهای این بخش :

                       فائزه نو آبادی                            برای نمایش              پیله های خیس

                      محمد رضا عبادیانی                    برای نمایش              نقطه صفر مرزی

                      سعید چگینی                                 برای نمایش              پائیز نگفته بود 

                   رضا محمدیان و حسین قاسمی      برای نمایش              پهلوان قلیچ              

                  سپیده توکلی                                       برای نمایش               نور مهتاب 

                     میثم ملازینل                                    برای نمایش               دریازدگی

                     عبدالحکیم مشورتی                      برای نمایش               الهه سنگ 

کارگردانهای برگزیده

تقدیر

محمد رضا عبادیانی                                 برای نمایش                                      نقطه صفر مرزی

رتبه سوم :

فائزه نو آبادی                                    برای نمایش                                   پیله های خیس

رتبه دوم :

عبدالحکیم مشورتی                                  برای نمایش                       الهه سنگ

رتبه اول :

رضا محمدیان و حسین قاسمی               برای نمایش                       پهلوان قلیچ

نمایشهای برگزیده

1-           پهلوان قلیچ                      به کارگردانی     رضا محمدیان و حسین قاسمی            از پیشوا

2-           پیله های خیس              به کارگردانی         فائزه نو آبادی                                    از گرگان 

3-           الهه  سنــگ           به کارگردانی         عبدالحکیم مشورتی                             از خواف  

4-           نقطه صفر مرزی      به کارگردانی         محمد رضا عبادیانی                              از شاهرود  

هیئت داوران بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر مناطق – منطقه 3 کشور – مازندران

             دکتر حسن دولت آبادی                                           دکتر احمد جولایی

حسینعلی  شوندی                        محمد رضا آزاد                   سید مصطفی موتور چی