افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 18 May , 2024
عدالت اجتماعی و توسعه 23 اسفند 1402
یادداشت/محمدعلی نوبخت

عدالت اجتماعی و توسعه

اگر شاخص‌های عدالت اجتماعی به همراه معنویت باشد هم حقوق شهروندی در آن به شایستگی ادا می‌شود و هم حرکت به سمت توسعه و پیشرفت همه‌جانبه رقم می‌خورد ازآنجائی‌که عدالت در همه‌ی جوامع، فضیلتی اخلاقی است و همه‌ی افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌شان ویژگی‌های عدالت یعنی برابری و آزادی را به‌عنوان اصلی مهم برمی‌گزینند