افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 31 March , 2023
سالی که می‌آید! 28 اسفند 1401
یادداشت علیرضا عزیزکمالی

سالی که می‌آید!

شهرستان آمل در حوزه فرهنگ و هنر مهجور مانده و آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفت که نیاز می رود مسئولان استانی و ملی که آمل در حوزه استانی و ملی مدیرانی هم دارد به منظور حمایت های خاص از این دیار فرهنگ دوست و هنرپرور گام های شایسته ای بردارند.