افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 29 May , 2024
اعلام همکاری برای در نظر گرفتن اعتبار در حوزه گردشگری/زمین بدهید نمایشگاه صنایع دستی را برقرار می‌کنیم 06 مهر 1401
معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در ساری مطرح کرد:

اعلام همکاری برای در نظر گرفتن اعتبار در حوزه گردشگری/زمین بدهید نمایشگاه صنایع دستی را برقرار می‌کنیم

معاون پارلمانی وزیرمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش صنایع دستی ، گفت: می‌توانیم اعتبار خوبی برای نمایشگاه صنایع دستی در نظر بگیریم، اگر زمین به ما بدهید همین فردا صبح امکانات را برقرار می‌کنیم.