افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل قانون حدنگار در استان 25 دی 1402
روابط عمومی گزارش داد:

تاکید رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل قانون حدنگار در استان

رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید و تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی، ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.