افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
شِکوه‌های جنگل؛ جان نگهبانان طبیعت در خطر است 27 فروردین 1402
گزارشی درباره حال بد جنگل‌ها:

شِکوه‌های جنگل؛ جان نگهبانان طبیعت در خطر است

افزایش شمار جنگلبانان مصدوم علاوه بر نگرانی‌ها این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که آیا نمی‌شود جلوی قاچاق چوب را گرفت، ریشه مشکل در کجاست و چرا قوانین بازدارنده نیست؟ و آیا علل اقتصادی و اجتماعی این بخش آسیب‌شناسی شد؟ حال اضطراب و تعجب جنگل این است که جان جنگلبانان را چه کند؟