افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
تعداد ورزشکاران قهرمان بسیار اما اطلاع‌رسانی درباره بازگشت از مسابقات ضعیف است /کمیته‌ای برای دریافت مطالبات ورزشکاران و قهرمانان در اداره تشکیل دادیم /سمنی برای دریافت مطالبات قهرمانان و ورزشکاران نداریم 26 خرداد 1402
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران در گفت و گو با ندای تجن مطرح کرد:

تعداد ورزشکاران قهرمان بسیار اما اطلاع‌رسانی درباره بازگشت از مسابقات ضعیف است /کمیته‌ای برای دریافت مطالبات ورزشکاران و قهرمانان در اداره تشکیل دادیم /سمنی برای دریافت مطالبات قهرمانان و ورزشکاران نداریم

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان سمن‌ها می‌توانند در قالب کمیته ورزشکاران فعالیت داشته باشند و ما هم از این اقدام استقبال می‌کنیم، در حوزه محیط‌زیست و جوان سمن‌هایی داریم؛ اما در این حوزه اگر سمنی ثبت شده در حوزه ورزشکاران و قهرمانان باشد حتماً از وجود آن استقبال می‌کنیم؛ اما تاکنون چنین سمنی نداریم که پیگیر مطالبات باشند.