افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
کاهش نرخ باروی تهدیدات امنیتی را به دنبال دارد/خانواده‌ایی که فرزندان سوم آنان متولد آبان‌ماه 1400 به بعد است زمین می‌گیرند/کمیته ویژه برای حفظ و حراست از شغل مادران باردار در دستور کار قرار گیرد 15 تیر 1402
در همایش جوانی جمعیت مطرح شد:

کاهش نرخ باروی تهدیدات امنیتی را به دنبال دارد/خانواده‌ایی که فرزندان سوم آنان متولد آبان‌ماه 1400 به بعد است زمین می‌گیرند/کمیته ویژه برای حفظ و حراست از شغل مادران باردار در دستور کار قرار گیرد

در میان کشورهای منطقه، ایران کمترین نرخ باروری را داشته و بعد از ارمنستان، رتبه دوم را داراست که این مساله تهدیدات امنیتی را در آینده بدنبال خواهد داشت.