افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
كاركنان نيروگاه نكا بیش از 26 هزار سي سي خون اهداء کردند 09 آذر 1402
روابط عمومی گزارش داد:

كاركنان نيروگاه نكا بیش از 26 هزار سي سي خون اهداء کردند

ندای تجن- گروه سيار خونگيري اداره كل انتقال خون استان مازندران به منظور تأمين خون و فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران استان در نيروگاه مستقر و اقدام به دريافت خون از داوطلبان نمودند. در اين مرحله تعداد 57 نفر از واجدين شرايط در دو نیم روز، موفق به اهداء خون شدند.   استان مازندران بدليل […]