افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 30 May , 2024
در حال ساخت برج هنری در روح و روان مخاطب هستم!! 02 آذر 1402
صبوری نویسنده و کارگردان در گفت‌و گو با ندای تجن مطرح کرد:

در حال ساخت برج هنری در روح و روان مخاطب هستم!!

صبوری اکنون نزدیک دهه ی 50 زندگی است، اما کنارش  که می نشینی ، شور و شوق وصف ناپذیر و هیجان وافرش نسبت به خاطرات سالیان دور هنری، او را به مانند نوجوانی 16 الی 17ساله که بسیار مطالعه کرده، در نظرت جلوه  می‌دهد.