افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
روایت استواری دلیرمردان نیروگاه نکا در تاریخ 4خرداد سال 1367 04 خرداد 1402
روابط عمومی گزارش داد:

روایت استواری دلیرمردان نیروگاه نکا در تاریخ 4خرداد سال 1367

بدليل گستردگی حجم خسارات وارده به تأسيسات نيروگاه در بمباران عراق و خرابیهای  ناشی از دو بمباران قبلی، راديو و مطبوعات وقت آلمان به نقل از کارشناسان شركت سازنده اعلام كردند كه بازسازي مجدد نيروگاه نكا غيرممكن است، ولي كاركنان متعهد و متخصص نيروگاه با پشتكار، خودباوري و روحيه بسيجي خود افتخار آفرين شدند