افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
رهایی یک محکوم به قصاص‌نفس، با اعلامِ گذشت از سوی اولیاء‌دم 02 اردیبهشت 1402
در راستای پویش《به احترام امام رئوف می‌بخشم》 اتفاق افتاد:

رهایی یک محکوم به قصاص‌نفس، با اعلامِ گذشت از سوی اولیاء‌دم

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با تلاش اعضای محترمِ شعبه‌ی صلحیِ شورای حل اختلاف و مسوولینِ اداره‌ی زندانِ شهرستانِ بابل، با اعلامِ گذشت از سوی اولیاء دم، یک محکوم به قصاصِ نفس، در راستای پویشِ 《به احترام امام رئوف می‌بخشم》، فرصتِ زندگیِ دوباره‌ای یافت.