افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
پرونده‌های مرتبط با نظم جامعه و امنیت مردم در اولویت رسیدگی محاکم قضایی مازندران 02 آبان 1402
رئیس کل دادگستری مازندران مطرح کرد:

پرونده‌های مرتبط با نظم جامعه و امنیت مردم در اولویت رسیدگی محاکم قضایی مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران مازندران گفت: پرونده های مرتبط با نظم جامعه و امنیت مردم باید توام با سرعت و دقت، در اولویت رسیدگی محاکم قضایی استان قرار گیرد.