افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
کنفرانس ملی مهارت می‌تواند چراغ راهی برای تحقق اهداف مهارت کشور باشد 03 اردیبهشت 1403
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد:

کنفرانس ملی مهارت می‌تواند چراغ راهی برای تحقق اهداف مهارت کشور باشد

دکتر خسرویان در سخنرانی خود به نوع و روش برنامه‌های آموزشی و مهارتی کشور اشاره کرد و افزود: دولت‌ها برای توسعه و رشد، نیاز به ارزیابی از لحاظ سیاسی و فنی دارند که این مهم در سراسر دنیا یکی از برنامه های حوزه کارآفرینی و مهارت است.