افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 16 June , 2024
لزوم بررسی و ایجاد زیرساخت‌های مهارت محوربودن در دانشگاه‌ها 03 اردیبهشت 1403
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

لزوم بررسی و ایجاد زیرساخت‌های مهارت محوربودن در دانشگاه‌ها

میزان مهارت محور بودن دانشگاه‌ها در حد انتظار نیست و زیرساخت‌ها بایستی پس از آسیب‌شناسی فراهم گردد.