سرمایه گذاری ۱۹۴میلیاردتومانی بنیادبرکت در مازندران
سرمایه گذاری ۱۹۴میلیاردتومانی بنیادبرکت در مازندران

در سال ۱۳۹۹ بنیاد برکت به مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان در استان مازندران سرمایه گذاری کرد به گزارش ندای تجن_حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: در سیاستها و برنامه ریزی استانداری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیادها و نهادهای عمومی برای توسعه اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۹۴ میلیاردو […]

در سال ۱۳۹۹ بنیاد برکت به مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان در استان مازندران سرمایه گذاری کرد

به گزارش ندای تجن_حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: در سیاستها و برنامه ریزی استانداری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیادها و نهادهای عمومی برای توسعه اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۹۴ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان از ظرفیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای سرمایه گذاری در استان مازندران استفاده شد ‎

 حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: در راستای سیاستها و برنامه ریزی استانداری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بنیادها و نهادهای عمومی برای توسعه اقتصادی استان در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۱۹۴ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان از ظرفیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای سرمایه گذاری در استان مازندران استفاده شد.
حسن خیریانپور افزود: از میزان سرمایه گذاری مذکور مبلغ حدود۱۸۹ میلیارد تومان در حوزه توانمند سازی اقتصادی و کارآفرینی و مابقی در حوزه های مسکن محرومین- پروژه های زیربنایی- ساخت مدارس و مساجد انجام شده است.