بانک اطلاعاتی از استادکاران مهارتی تهیه شود/جویبار آمادگی برگزاری کارگاه‌های تخصصی مهارتی را دارد
بانک اطلاعاتی از استادکاران مهارتی تهیه شود/جویبار آمادگی برگزاری کارگاه‌های تخصصی مهارتی را دارد
در جلسه شورای مهارت شهرستان جویبار بر ایجاد بانک اطلاعاتی از استادکاران مهارتی و آمادگی این هشرستان در برگزاری نمایشگاه های صنعتی و کشاورزی همراه با کارگاه های تخصصی مهارتی تاکید شد.

جلسه شورای مهارت شهرستان جویبار با حضور سید حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران و کمال رستمعلی فرماندار و رئیس شورای مهارت شهرستان و روسای ادارت عضو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، درویشی مدیرکل با بیان نحوه ایجاد شورای مهارت در کشور گفت : هدف از شورای مهارت ساماندهی برنامه‌ های آموزش فنی و حرفه ای بر اساس پاسخگویی به نیازهای مهارتی شهرستان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ادامه داد : برای پایان دادن به چالش بیکاری در جامعه نهادینه کردن  نهضت مهارت آموزی الزامی است و برای اجرای آموزش های مورد نیاز، لازم است بانک اطلاعاتی از استادکاران مهارتی تهیه گردد.

کمال رستمعلی فرماندار شهرستان جویبار در این جلسه اظهار داشت : نگاه فرمانداری جویبار به ایجاد و افزایش مهارت در جامعه است.

وی ادامه داد : در دو بخش، افراد فاقد مهارت و شاغلین کم مهارت دچار چالش هستیم لذا آموختن مهارت برای هر فرد اجتناب ناپذیر است.

رستمعلی رئیس شورای مهارت شهرستان جویبار بیان داشت :جویبار آمادگی پایلوت اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای بوده و توان برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و… با کارگاههای آموزشی مهارتی تخصصی را دارد

  • منبع خبر : روابط عمومی