افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
جایگزینی فوری خط لوله اصلی آب شرب چالوس 17 آبان 1402
مدیرعامل آبفا مازندران خبرداد:

جایگزینی فوری خط لوله اصلی آب شرب چالوس

ضمن پوزش و عذرخواهی از ایجاد اختلال در روند آبرسانی به هم استانی های عزیز، از مشترکین محترم تقاضا می شود تا زمان آبگیری مخازن ذخیره و شبکه های آبرسانی، مدیریت مصرف را در کارهای خود اعمال نمایند.