افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 5 December , 2023
 امام مبارزات خودشان را از مسیر «بیداری دل‌ها» طی کردند/ جمهوری اسلامی نظامی است که حتما مردم باید در آن احساس رفاه کنند 14 خرداد 1402
یادگار امام مطرح کرد:

 امام مبارزات خودشان را از مسیر «بیداری دل‌ها» طی کردند/ جمهوری اسلامی نظامی است که حتما مردم باید در آن احساس رفاه کنند

جمهوری اسلامی که امام روح و جان آن است، نظامی است که حتما مردم باید در آن احساس رفاه و وضع بهتر کنند و معیشت خودشان را سالم‌تر ببینند. فقر و فساد و تبعیض سه گانه مهمی است که هر حکومتی با آن مواجه شود تلخی‌هایش بر عمق جان همه می‌نشیند. این موضوع همواره یکی از آفات این نظام بوده که مورد توجه مسئولین هم بوده است.