افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
آمادگی سرمایه گذار برای اجرای پروژه مدیریت پسماند در آمل 16 خرداد 1402
معاون عمرانی استاندار خبرداد:

آمادگی سرمایه گذار برای اجرای پروژه مدیریت پسماند در آمل

علیخانی با اشاره به آمادگی سرمایه گذار حوزه پسماند برای حل این معضل در آمل، گفت: قرار است به محض اینکه مجوزها اخذ و قرارداد قطعی منعقدشد، این پروژه ظرف مدت ۹ ماه به پایان برسد و مراحل آزمایش و بهره برداری آن شروع گردد. ‎