مجوز اجرای موسیقی زنده  تنها از سوی اداره کل فرهنگ و ارشادمازندران صادر می‌شود
مجوز اجرای موسیقی زنده  تنها از سوی اداره کل فرهنگ و ارشادمازندران صادر می‌شود
معون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران گفته است که مجوز اجرای موسیقی زنده در هتل ها، نقاط گردشگری و تفریحی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران صادر می شود.

ندای تجن_مجوز اجرای موسیقی زنده در هتل‌ها، رستوان‌ها و مراکز گردشگری صرفا از سوی اداره کل ارشاد صادر می‌شود

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد لسلامی مازندران مجوز اجرای موسیقی زنده در هتل‌ها، رستوان‌ها و مراکز گردشگری را صرفا منوط به اخذ مجوز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، محسن محمدی ضمن اعلام این خبر افزود: برای پویایی اقتصاد هنر استان و حفظ و احیای موسیقی بومی آمادگی تسهیل در صدور مجوز را برای هنرمندان موسیقی پس از طی فرآیندهای قانونی داریم.
وی تصریح کرد: موسیقی‌های زنده صرفا شامل موسیقی‌های سنتی ایرانی و بومی می‌باشد و متقاضیان از طریق ادرات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها می‌توانند اقدام کرده تا پس از طی مراحل قانونی مجوز خود را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دریافت نمایند.